NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD-NETWERK DE KEMPEN

8 mei 2020 - Basisregels voor iedereen
Het kan geen kwaad om eenieder nog maar eens te wijzen op de voorwaarden waaronder we de economie weer stukje bij beetje kunnen opstarten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is met verontrustende informatie gekomen: de economische krimp was 1,7% in het eerste kwartaal 2020. Dat lijkt misschien niet veel maar als.....
Lees verder »

7 mei 2020 - Nieuw Bestuursakkoord Brabant
We leven in een onwerkelijke periode. Covid-19 heeft Brabant zwaar getroffen en velen van ons zijn (in)direct ge-raakt door deze pandemie. Het kan dan lijken alsof de wereld stilstaat. Toch zijn er veel Brabanders die juist op dit moment alle zeilen bijzetten en bijspringen. Ook vanuit de provincie is er aandacht voor de drastische en nog.....
Lees verder »

28 apr 2020 - Wethouder Van Dalen geen onbekende in de Kempen
"Ik vind het leuk om ingevlogen te worden als de situatie daar om vraagt". Hij is geen vreemde voor de Kempen. Marko van Dalen, die in Bergeijk tijdelijk wethouder Manon Theuws vervangt, vervulde die rol al eerder in Reusel-
De Mierden en in Bladel. De rol van crisismanager zit Marko van Dalen (45) naar eigen zeggen als gegoten.....
Lees verder »

21 apr 2020 - Wethouder Theuws legt tijdelijk taken neer
De Bergeijkse wethouder voor Maatschappelijke Zaken, Manon Theuws (VVD), heeft vandaag aangekondigd tijdelijk terug te treden. De wethouder geeft aan dat ze door haar gezondheid momenteel niet kan functioneren
zoals zij zou willen. "Als wethouder voel ik de plicht er voor 100% voor te kunnen gaan, zeker in deze tijd.....
Lees verder »

28 mrt 2020 - Eerst zien, dan geloven
De aangekondigde crisismaatregel voor zzp’ers is onuitvoerbaar, stelt Martin Schuurman in het Parool. Een tijdelijk basisinkomen voor elke zzp’er is per direct nodig. Zomaar één van de vele koppen in de landelijke en regionale bladen van de afgelopen week.Het noodpakket voor ZZP'ers die worden geraakt door de coronacrisis is slecht.....
Lees verder »

16 mrt 2020 - Toespraak premier Mark Rutte over het coronavirus
Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt het echt, want de maatregelen die we hier en elders.....
Luister verder »

12 mrt 2020 - Goed besluit van de gemeenteraad in Eersel
Ook al is er momenteel meer belangstelling voor het coronavirus, de milieuzaken gaan ook door. En de opwinding van de oppositiepartijen in Eersel is niet mis. Het schijnt schande te zijn dat je niet direct een groot aantal wind-molens en zonnepaneelvelden gaat aanleggen want dat moet allemaal omdat we zo nodig energie neutraal.....
Lees verder »

28 dec 2019 - VVD Bladel, ook in 2020 krachtige oppositie!
Sinds maart 2018 zit de VVD in Bladel in de oppositie. We streven er naar om desondanks onze keuzes altijd
kracht bij te zetten. Zo heeft de VVD zich tijdens de vorige raadsvergadering hard gemaakt voor een gedegen voorbereidingsbesluit voor het plan Oud Veilig Oord. Een plan dat naar de mening van VVD Bladel een bungal.....
Lees verder »

13 dec 2019 - VVD Brabant kijkt vooruit
De VVD Brabant vindt het spijtig dat het CDA het vertrouwen in de coalitie heeft opgezegd, maar respecteert de duidelijkheid die het CDA hiermee biedt. Brabant moet vooruit en mag niet op slot komen te staan. Daarom blijft de VVD Brabant zich op de toekomst van Brabant richten. In juni is, na een zorgvuldige formatie en goede.....
Lees verder »

14 nov 2019 - Verantwoordelijkheid nemen, niet altijd leuk maar wel nodig
Sinds deze zomer is er bijna elke dag wel een nieuwsbericht over stikstof. Regelmatig komt Brabant daarbij in beeld als provincie die andere regels heeft dan andere provincies. Hoe zit dat nou eigenlijk? En hoe kijkt de Brabantse VVD er tegenaan? In Nederland staan we niet graag stil. We bouwen huizen, leggen wegen aan en investeren.....
Lees verder »

9 nov 2019 - VVD Brabant houdt koers
De VVD Brabant is zeer teleurgesteld door het vertrek van de CDA gedeputeerden uit de Brabantse coalitie, maar wij respecteren hun keuze. In juni is, na een zorgvuldige formatie en goede onderhandelingen het bestuursakkoord gesloten van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. De VVD staat achter de inhoud van dit akkoord, omdat.....
Lees verder »

20 okt 2019 - Beste Provincie gebruik uw boerenverstand
Zoals bekend heeft de VVD in 2017 ingestemd met het aangepaste stikstofbeleid van de Provincie voor de vee-houderij. Enerzijds om ontwikkelruimte voor andere (economische) sectoren te creëren en anderzijds omdat
met het aangekondigde flankerende beleid de veehouderij de ruimte zou krijgen om met nieuwe, betere.....
Lees verder »

5 sep 2019 - Aandachtspunten VVD Reusel-De Mierden voor 2020-2022
Nu de mogelijke fusie van (enkele) Kempengemeenten is afgeketst zijn we allen druk in de weer met het werken aan een Strategische Samenwerkingsagenda, onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouders. We hopen deze samenwerkingsagenda eind dit jaar te hebben afgerond. Lokaal in Reusel-De Mierden focussen we ons.....
Lees verder »

31 aug 2019 - Gezellige netwerkbarbecue bij Jan Verhoeven
Het begint langzaam aan een traditie te worden: 'Dé Netwerkbarbecue' van VVD De Kempen om het einde van
het zomerreces te vieren en er weer fris een politiek jaar tegenaan te gaan. Met zo'n 45 deelnemers uit alle geledingen van onze VVD, niet alleen uit ons eigen netwerk maar ook uit de Staten van Brabant, de Regio.....
Lees verder »

12 mei 2019 - In Memoriam Dennis Hoffland
In diepe verslagenheid geven wij kennis van het vrijdag jl. onverwacht overlijden van Dennis Hoffland (49 jaar).
De volgende dag zou hij zijn 50ste verjaardag hebben gevierd. Voor de Eerselse politiek en de VVD in het
bijzonder is Dennis altijd een constante factor geweest. Na actief deel te nemen in het afdelingsbestuur en.....
Lees verder »

14 apr 2019 - In Memoriam Henk Reijne
Tot onze ontsteltenis bereikte ons het bericht dat Henk Reijne, oud-voorzitterer van de afdeling Bladel van de
VVD op 12 april jl., na een kort ziekbed is overleden. Henk werd 79 jaar oud. Henk werd al in september 1981
lid van de VVD maar was in zijn functie als gezagvoerder op de grote vaart bij Rederij Van Ommeren nog.....
Lees verder »

21 mrt 2019 - Voorlopige uitslag PS verkiezingen
Als er één ding is waar 'vriend en vijand' het over eens zijn is het wel dat dit de meest spannende verkiezingen
voor Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn geweest. We moeten wel heel ver terug in de geschiedenis gaan
om aardverschuivingen mee te hebben gemaakt van deze omvang. Als schrijver van deze tekst, een import.....
Lees verder »

8 mrt 2019 - Prov. Statenverkiezingen op 20 mrt 2019: Kies Lijst 1 / Plaats 29 / Pauline Hospel
De afgelopen jaren heb ik mij als VVD-raadslid in de gemeente Bladel ingezet voor alle kernen van Bladel, als-
mede alle gemeenten waarmee wij verbonden zijn door middel van bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen.
Noem het Groot West Kempen. Ik ben jarenlang woordvoerder geweest voor onder andere het Sociale Domein...
Lees verder »

8 feb 2019 - Voldoende, veilig en schoon water!: de lijsttrekker voor waterschap De Dommel stelt zich voor
Het waterschap staat voor belangrijke opgaven. Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer periodes van hevige regenval. of juist periodes van lange droogte. Naast de hoeveelheid water staat ook de kwaliteit onder druk. Via onze zuiveringen komen er veel medicijnresten en andere stoffen in het oppervlaktewater. En bij de.....
Lees verder »

29 jan 2019 - Warmtefonds
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen. Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaatakkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken die Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Dat zullen maatregelen in veel delen van de.....
Lees verder »

16 jan 2019 - Warm welkom voor Bladels nieuwe burgemeester Remco Bosma
Na een gedegen proces van ruim een half jaar was het gisteren, woensdag 16 januari 2019 eindelijk zo ver: Ir. Remco Bosma is, onder toeziend oog van de Commissaris van de Koning Wim van der Donk, de kabinetschef, de voltallige gemeenteraad, familie, genodigden en geïnteresseerden, geïnstalleerd als burgemeester van Bladel.....
Lees verder »

12 jan 2019 - Interview met Bladels nieuwe burgemeester Remco Bosma
Remco Bosma uit Emmeloord, die woensdag 16 januari begint als burgemeester van de gemeente Bladel, is door het Urker oud-Statenlid Rien Bogerd op het spoor gezet om burgemeester te worden. Bosma vertelt in het tv-programma 'Over Flevoland Gesproken' dat hij de functie nooit ambieerde, totdat SGP-er Bogerd hem op het.....
Lees verder »

29 nov 2018 - Remco Bosma nieuwe burgemeester van Bladel
Ir. R.P.G. (Remco) Bosma (47) uit Emmeloord wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Bladel. Hij wordt hiervoor voorgedragen bij de minister van Binnelandse Zaken. In de buitengewone raadsvergadering van donderdag 29 november die vanaf 20.30 uur was opengesteld voor het publiek is de naam van Remco Bosma (VVD).....
Lees verder »

16 nov 2018 - Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers heb-ben in de economie en in de samenleving. Het is de lokale middenstand die mensen samenbrengt, die de lokale voetbalclub sponsort en waar we als tiener onze eerste werkervaring opdoen. Politici, lokaal en nationaal.....
Lees verder »

9 nov 2018 - Toine Hendrikx geridderd
"Het heeft Zijne Majesteit behaagd" is steevast de openingszin. Deze zin mocht Toine afgelopen dinsdag horen
toen burgemeester Jetty Eugster bij hem op bezoek kwam. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
En wij, VVD Reusel-De Mierden, zijn daar trots op! Toine stopt als raadslid. Iets wat hij met veel verve en.....
Lees verder »

6 nov 2018 - In memoriam Hylke Hoogeveen
Vandaag ontvingen wij het droeve bericht dat de heer drs. J.H. (Hylke) Hoogeveen op 63-jarige leeftijd is overleden. Hylke woonde de laatste jaren in Mierlo waar hij voor en namens de VVD wat meer in de luwte bleef. Dat kan van zijn jaren in Eersel niet gezegd worden: hij nam altijd actief deel en vervulde meerdere rollen, zowel in het......
Lees verder »

5 okt 2018 - Energietransitie
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand
filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine.....
Lees verder »

5 jul 2018 - Koninklijke onderscheiding voor Steven Kraaijeveld
Steven Kraaijeveld is tijdens de extra raadsvergadering (coalitieverklaring, benoeming wethouders) op donderdag
5 juli benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd hem uitgereikt door burgemeester Joseph Vos. Kraaijeveld ontving zijn onderscheiding voor zijn langdurige inzet als raadslid van de gemeente.....
Lees verder »

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende.....
Lees verder »

20 feb 2018 - Leerzame avond over Smart Mobility, lokale knelpunten en zelfrijdende auto’s
Op maandag 19 februari gaf gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) een interessante uiteenzetting van
zijn portefeuille mobiliteit. Het was een druk bezocht mobiliteitscafé, met inwoners uit Reusel-De Mierden,
Eersel, Bergeijk en Bladel. Niet alleen VVD-ers, maar ook ondernemers, inwoners en belanghebbenden. Er.....
Lees verder »

6 feb 2018 - Even voorstellen: de vier VVD-lijsttrekkers in de Kempen
Met trots stellen wij u onze vier lijsttrekkers in de vier Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden aan u voor. Zij zullen, afhankelijk van het stembus-resultaat, na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart de verschillende fracties gaan leiden, cq. zitting in de colleges krijgen.....
Lees verder »

8 jan 2018 - Praat mee over de bereikbaarheid in de Kempen
De files en vertragingen op de provinciale wegen N284 (Hapert - Reusel), N397 (Bergeijk en Eersel) en de N69 moeten worden opgelost. Goede doorstroming op deze wegen voorkomt veel ergernis tijdens de ochtend- en avondspits. Het is goed voor de economie en zorgt voor minder uitstoot van stilstaande auto’s. En dat is weer.....
Lees verder »

1 sep 2017 - Waar een wil is, is geen grens
Ideeën voor grensoverschrijdende samenwerking Hoe kunt u als gemeente samenwerken met collega's aan de andere kant van de landsgrens? Voor bestuursleden en (kandidaat-)raadsleden van grensgemeenten is dat vaak nog onontgonnen, zo niet onbekend, terrein. Daardoor dreigt in de verkiezingsprogramma's voor de komende.....
Lees verder »

29 jun 2017 - Soms is het gewoon tijd om even trots te zijn op ons mooie land
Nederland is een gaaf land!! Waarom? Kijk zelf maar.... Steeds meer mensen vinden een baan, het gaat beter met de economie. We zijn trots op alle artsen, verplegers en andere mensen die elke dag voor jou en mij zorgen en op al die agenten en militairen die ons veilig houden en beschermen. Daarom vinden wij Nederland een gaaf land.....
Lees verder »

2 jun 2017 - Nieuw: Het introductielidmaatschap
Goed nieuws! Je kunt nu voor slechts 25 euro één jaar lang lid zijn van de VVD met het nieuwe introductie-
lidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap van onze partij iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt.....
Lees verder »

17 mrt 2017 - VVD De Kempen bedankt de kiezers
Wij danken iedereen die 15 maart heeft gekozen voor een Nederland met een sterke VVD. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij gemaakt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen en heel gemotiveerd om Nederland stap voor stap.....
Lees verder »

17 feb 2017 - Werkende Nederlanders gaan erop vooruit
Minder belasting, meer banen en een beter en veiliger Nederland! Dat zijn de gevolgen van onze plannen. Als we ze voor 100% mogen uitvoeren. Tijdens de crisis hebben wij moeilijke maatregelen genomen om de basis van ons land op orde te brengen. Nu het beter gaat, is het tijd dat mensen daar de vruchten van gaan plukken en het.....
Lees verder »

15 feb 2017 - De Brabantse Kempen als toeristische trekpleister
Een goede toeristische sector is goed voor de inwoners van onze vier Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. De vrijetijdsindustrie is van groot belang voor onze gemeenten. Van alle werkenden in Bergeijk is bijvoorbeeld ruim 24% werkzaam in de toeristische sector; deze gemeente heeft dan ook een groot.....
Lees verder »

Naar het archief »»