BESTE PROVINCIE GEBRUIK UW BOERENVERSTAND
De Kempen, 20 oktober 2019

Zoals bekend heeft de VVD in 2017 ingestemd met het aangepaste stikstofbeleid van de Provincie voor de veehouderij. Enerzijds om ontwikkelruimte voor andere (economische) sectoren te creëren en anderzijds omdat met het aangekondigde flankerende beleid de veehouderij de ruimte zou krijgen om met nieuwe, betere stalsystemen de ammoniakemissie te reduceren.

Niets bereikt
Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en is het verhaal van de stikstof (PAS-regeling) door de uitspraak van de Raad van State eerder dit jaar compleet op zijn kop gezet. Daarnaast is ook duidelijk dat veehouders nog altijd geen of nauwelijks keuze hebben in de te nemen maatregelen. Het flankerend beleid biedt geen soelaas. Uiteindelijk hebben we in Brabant met het beleid uit 2017 nog niets bereikt.

Alle VVD-fracties in De Kempen nemen gezamelijk stelling in de discussie en roepen de Provinciale en Gedeputeerde Staten op om over het eigen gelijk te stappen en opnieuw op zoek te gaan naar een beleid dat wél gaat zorgen voor de juiste balans: de balans tussen wonen, werken en leven in ons mooie Brabantse land en dus ook in De Kempen.

Meer tijd en maatwerk
Geef de agrarische sector meer tijd om de innovatieve systemen te kunnen ontwikkelen en toepassen en kom met het noodzakelijke maatwerk om deze transitie nu wel echt te doen slagen.

En slagen moet, anders gooien we een rem op alle ontwikkelingen die nodig zijn om hier ook in de toekomst goed te kunnen blijven wonen, werken en leven. Niet alleen voor onze boeren, maar uiteindelijk voor alle Brabanders. Want daar doen we het uiteindelijk toch voor!

VVD-fractievoorzitters in De Kempen