WELKOM BIJ HET VVD-NETWERK DE KEMPEN
De lokale VVD-afdelingen in Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden zijn medio 2016 samengegaan onder een nieuwe naam: Lokaal VVD-netwerk De Kempen. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel 'het creëren van een open en toegankelijke partij die op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie heeft'.

De samenwerking tussen de vier Kempen-afdelingen heeft een cultuurverandering teweeggebracht waarbij de leden van elkaar leren. "Met de vorming van één netwerk voor de VVD in deze regio wordt gestreefd naar professionalisering, krachtige uitstraling naar kiezers, een ruimere keuzemogelijkheid bij het benoemen van bestuursleden en tenslotte meer politieke daadkracht", aldus de netwerk-voorzitter.

Bestuur
Voor het nieuwe lokale netwerk moest ook een nieuw bestuur worden gevormd. Op 6 juli 2016 werden de afdelingen officieel samengevoegd met Alexander Steenhoek (Eersel) als eerste bestuursvoorzitter. Elke afdeling levert daar-naast een of twee bestuursleden zodat het secretariaat en het penningmeesterschap, evenals taken als communicatie, PR en talentscouting gewaarborgd zijn.

Werkgroepen
Op gemeentelijk niveau zijn zg. lokale werkgroepen actief om haar wethouders, raadsleden en achterban te onder-steunen met plaatselijke aangelegenheden. De werkgroepen bestaan uit tenminste drie leden. In deze werkgroepen kunnen ook gemeenteraadsleden actief deelnemen. De leden binnen deze werkgroepen hebben geen bestuurlijke taken waardoor zij meer tijd hebben voor de kerntaken, zoals het contact met de (VVD) kiezer! Mede hierdoor hoopt de VVD de kloof tussen de burgers en de politiek te verkleinen.

VVD De Kempen: toekomstbestendig
Wilt u ook lid worden van een sterke en liberale landelijke partij met vertegenwoordiging in vrijwel alle gemeentes in ons land, in Provinciale Staten en in Brabantse waterschappen? Mede verantwoordelijkheid nemen voor het lokale bestuur van uw gemeente? Meld u zich dan aan door op de link Word lid te klikken.

En verder: surft u rustig rond over deze website of die van de vier aangesloten gemeenten en wat nog belangrijker is, laat het ons weten als u op- of aanmerkingen heeft, verbeteringen wilt voorstellen of een gerichte vraag aan één van onze volksvertegenwoordigers of bestuursleden wilt stellen. Klik dan op de link Contact. Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen.
Voorlopige uitslag PS verkiezingen
21-03-2019
Als er één ding is waar 'vriend en vijand' het over eens zijn
is het wel dat dit de meest spannende verkiezingen voor
Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn geweest. We
moeten wel heel ver terug in de geschiedenis gaan om.....
Lees verder »
In Memoriam Henk Reijne
14-04-2019
Tot onze ontsteltenis bereikte ons het bericht dat Henk
Reijne, oud-voorzitterer van de afdeling Bladel van de VVD
op 12 april jl., na een kort ziekbed is overleden. Henk werd
79 jaar oud. Hij werd al in september 1981 lid van de VVD.
Lees verder »


Meer nieuws....

In Memoriam Dennis Hoffland
12-05-2019
In diepe verslagenheid geven wij kennis van het vrijdag jl.
onverwacht overlijden van Dennis Hoffland (49 jaar). De
volgende dag zou hij zijn 50ste verjaardag hebben gevierd.
Voor de Eerselse politiek en de VVD in het bijzonder is....
Lees verder »
Gezellige netwerkbarbecue bij Jan Verhoeven
31-08-2019
Het begint langzaam aan een traditie te worden: 'Dé Net-
werkbarbecue' van VVD De Kempen om het einde van het
zomerreces te vieren en er weer fris een politiek jaar
tegenaan te gaan. Met zo'n 45 deelnemers uit alle.....
Lees verder »
Beste Provincie gebruik uw boerenverstand
20-10-2019
Zoals bekend heeft de VVD in 2017 ingestemd met het
aangepaste stikstofbeleid van de Provincie voor de veehou-
derij. Enerzijds om ontwikkelruimte voor andere (economi-
sche) sectoren te creëren en anderzijds omdat met het.....
Lees verder »
Aandachtspunten VVD Reusel-Mierden voor '20
05-09-2019
Nu de mogelijke fusie van (enkele) Kempengemeenten is
afgeketst zijn we allen druk in de weer met het werken aan
een Strategische Samenwerkingsagenda, onder verant-
woordelijkheid van de portefeuillehouders. We hopen.....
Lees verder »
VVD Brabant houdt koers
09-11-2019
De VVD Brabant is zeer teleurgesteld door het vertrek van
de CDA gedeputeerden uit de Brabantse coalitie, maar wij
respecteren hun keuze. In juni is, na een zorgvuldige for-
matie en goede onderhandelingen het bestuursakkoord.....
Lees verder »
Verantwoordelijkheid nemen, niet altijd leuk....
14-11-2019
Sinds deze zomer is er bijna elke dag wel een nieuws-
bericht over stikstof. Regelmatig komt Brabant daarbij in
beeld als provincie die andere regels heeft dan andere
provincies. Hoe zit dat nou eigenlijk? En hoe kijkt de.....
Lees verder »

Marko van Dalen
Voorzitter VVD-netwerk De Kempen
Tel.: 06-29423611
Stuur me een mail