Uitnodiging

Het bestuur van VVD Netwerk De Kempen nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2024. Deze
vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 21 juni 2024 om 20:00. Locatie: MFA Hart van Hapert!

Agenda:

  1. Opening.
  2. Vaststelling van de agenda.
  3. Mededelingen.
  4. Politiek jaarverslag.
  5. Financieel jaarverslag.
  6. Veranderingen bestuur.
  7. Opleidingen/trainingen.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.