218 nieuwe woningen met Hooge Berkt II

Misschien heb je het al voorbij zien komen. Er wordt eindelijk flink gebouwd in Bergeijk. En wel op de Hooge Berkt II. Dit plan is goed voor 218 nieuwe woningen voor met name sociale huurders, starters en senioren. Wel is de bereikbaarheid nog een puntje. Daarvoor hebben VVD Bergeijk en GL-PvdA onlangs een motie ingediend.

Zestig procent van de geplande woningen is specifiek voor doelgroepen. 30% daarvan is bestemd voor sociale huur, 20% voor starters en 10% voor senioren. Het relatief grote deel voor sociale huurders is nodig omdat het percentage sociale huurwoningen in Bergeijk laag (ca 13%) is. Daarnaast is door de problemen bij de inmiddels opgedeelde woningcorporatie Vestia de sociale huursector in onze gemeente verder onder druk komen te staan. Bij de overname van het bezit van Vestia door Woningbelang en WSZ is afgesproken dat deze corporaties 100 bestaande sociale huurwoningen mogen verkopen onder voorwaarde dat er 200 sociale huurwoningen worden teruggebouwd. 

Bereikbaarheid
Als VVD Bergeijk zijn wij uiteraard blij met deze nieuwe woningen aan de Stökskesweg en de Hooge Berkt. Het plan is mooi gelegen bij het groen, dichtbij het centrum en aan te sluiten op omliggende wegen zoals de dichtbijgelegen Diepveldenweg. Tenminste, dat laatste lijkt ons een logische manier om de extra verkeersbewegingen op te vangen die gaan ontstaan door de nieuwe wijk. In de huidige plannen is directe ontsluiting via de Diepveldenweg niet meegenomen. Dit lijkt ons in 1e instantie niet verstandig. In de raadsvergadering van vorige maand dienden wij daarom een motie in. Daarin vroegen wij om scenario’s uit te werken voor de ontsluiting van de Hooge Berkt en omliggende woonwijken. In de uitwerking vragen wij om per scenario te letten op de verkeersveiligheid, doorstroming, realisatiekosten en effecten op sluipverkeer. Deze motie werd uiteindelijk ingestemd door VVD, GL-PvdA en LPB. CDA stemde tegen. 

Praat mee!
In de komende maanden staan onderwerpen zoals (nieuw)bouw in onze gemeente en bereikbaarheid op de raadsagenda. Jouw mening is voor ons daarbij van groot belang, ook als je geen VVD-er bent. Schuif daarom gewoon eens aan. Bijvoorbeeld bij een van onze fractievergaderingen. Op https://bergeijk.vvd.nl/activiteiten vind je waar en wanneer je kunt deelnemen. Bellen of mailen mag natuurlijk ook altijd. 

Graag tot dan!

Twan Jansen  (VVD Bergeijk)
t.jansen@bergeijk.nl