Ontstaan van VVD De Kempen

De lokale VVD-afdelingen in Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden zijn medio 2016 samengegaan onder een nieuwe naam: Lokaal VVD-netwerk De Kempen. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel ‘het creëren van een open en toegankelijke partij die op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie heeft’.

De samenwerking tussen  de vier Kempen gemeenten heeft een cultuurverandering teweeggebracht waarbij de leden van elkaar leren. 

“Met de vorming van één netwerk voor de VVD in deze regio wordt gestreefd naar professionalisering, krachtige uitstraling naar kiezers, een ruimere keuzemogelijkheid bij het benoemen van bestuursleden en tenslotte meer politieke daadkracht”, aldus de netwerk-voorzitter.


Bestuur

Voor het nieuwe lokale netwerk moest ook een nieuw bestuur worden gevormd. Op 6 juli 2016 werden de afdelingen officieel samengevoegd met Alexander Steenhoek (Eersel) als eerste bestuursvoorzitter.

Elke afdeling levert daarnaast een of twee bestuursleden zodat het secretariaat en het penningmeesterschap, evenals taken als communicatie, PR en talentscouting gewaarborgd zijn.

Werkgroepen

Op gemeentelijk niveau zijn zg. lokale werkgroepen actief om haar wethouders, raadsleden en achterban te ondersteunen met plaatselijke aangelegenheden.

De werkgroepen bestaan uit tenminste drie leden. In deze werkgroepen kunnen ook gemeenteraadsleden actief deelnemen.

De leden binnen deze werkgroepen hebben geen bestuurlijke taken waardoor zij meer tijd hebben voor de kerntaken, zoals het contact met de (VVD) kiezer!

Mede hierdoor hoopt de VVD de kloof tussen de burgers en de politiek te verkleinen.

VVD De Kempen: toekomstbestendig

Wilt u ook lid worden van een sterke en liberale landelijke partij met vertegenwoordiging in vrijwel alle gemeentes in ons land, in Provinciale Staten en in Brabantse waterschappen? Mede verantwoordelijkheid nemen voor het lokale bestuur van uw gemeente? Meld u zich dan aan door op de link Word lid te klikken.

En verder: surft u rustig rond over deze website of die van de vier aangesloten gemeente en wat nog belangrijker is, laat het ons weten als u op- of aanmerkingen heeft, verbeteringen wilt voorstellen of een gerichte vraag aan één van onze volksvertegenwoordigers of bestuursleden wilt stellen.

Huidige bestuur