Gezamenlijke Standpunten in de Kempen

 1. Woningbouw: de VVD zet in de Kempen in op het minimaal verdubbelen van het
  huidige aantal te bouwen woningen tot 2030. Wij trekken gezamenlijk op om dit te
  realiseren.
 2. Zorg moet van goede kwaliteit en doelmatig zijn, dus echt effect hebben. Het
  betaalbaar houden van de zorg (WMO en Jeugdhulp) kan alleen in een gezamenlijke
  aanpak in de Kempen, gericht op die effectiviteit en doelmatigheid.
 3. Goede faciliteiten voor ondernemers, dus zetten we in op meer ruimte voor
  ondernemers op de bedrijfsterreinen en snel verder met Kempisch Bedrijven Park fase 2 en andere nieuwe bedrijfslocaties.
 4. VVD staat voor duurzame economische ontwikkeling. We zetten in op duurzame
  energie voor bedrijven zoals zon op daken van bedrijfsgebouwen, een waterstof
  tankstation in de Kempen en stimuleren onderzoek naar thorium energie.
 5. Werk is belangrijk voor sociaal functioneren, zelfstandigheid en gezondheid; met werk hoor je erbij. We willen iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt een (basis)baan aanbieden.
 6. Om de bereikbaarheid binnen de Kempen te verbeteren zijn betere OV-verbindingen
  nodig: de Kempen-gemeenten gaan intensiever samenwerken om dit te realiseren.